مقاله تحليل سه بعدي خم ۹۰ درجه تونل ها تحت اثر انتشار موج با استفاده از المان مرزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل سه بعدي خم ۹۰ درجه تونل ها تحت اثر انتشار موج با استفاده از المان مرزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل هاي خميده
مقاله گسترش موج
مقاله روش المان مرزي
مقاله دستگاه مختصات منحني الخط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورزاد اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به تبيين روشي عددي براي تعيين پاسخ ديناميكي خم ۹۰ درجه تونل ها، با در نظر گرفتن اندركنش تونل با محيط اطراف، در برابر گسترش امواج زلزله در حوزه زماني مي پردازد. فرض هاي اساسي در اين مقاله رفتار خطي محيط هاي در نظر گرفته شده و قرارگيري تونل خميده در عمق بسيار زياد از سطح زمين است كه در نتيجه آن تونل در محيط بي نهايت مدل مي شود. شبيه سازي مساله به دليل وجود خم در تونل به صورت ۳ بعدي و با استفاده از روش المان مرزي انجام مي شود. روش مذكور براي شبيه سازي مسايل اندر كنش خاك و سازه و گسترش امواج در محيط هاي بي نهايت يا نيمه بي نهايت مزيت هاي فراواني دارد. در الگوريتم ارايه شده، مرزهاي تونل بتني يا فولادي و مرز محيط اطراف با استفاده از المان هاي حلقه مدل شده است. با توجه به نگاشت ارايه شده سطح مقطع تونل نيز مي تواند به دو شكل دايره اي كامل و يا ۴/۳ دايره با دقت مناسبي مدل شود. در انتها مثالي ارايه مي شود كه خم ۹۰ درجه تونل با مقطع دايره اي تحت اثر انتشار موج فشاري پله اي با استفاده از الگوريتم ارايه شده تحليل شده و ضرايب افزايش تنش در نقاط مختلف خم ارايه مي شود. نتايج ارايه شده هنگامي كه شعاع خم بيش از ۳۵ برابر شعاع داخلي مقطع تونل باشد به تحليل هاي دو بعدي انجام شده بسيار نزديك مي شود.