مقاله تحليل سينوپتيکي عوامل ايجاد بارشهاي سيل زا در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۸۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تحليل سينوپتيکي عوامل ايجاد بارشهاي سيل زا در استان گلستان
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش سيل زا
مقاله پرفشار
مقاله كم فشار
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور منيره
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه بارشهاي سيل زا در جنوب شرق درياي خزر از نقشه هاي سينوپتيک روزانه سازمان هواشناسي در چهار سطح (سطح زمين، تراز ۸۵۰ ، ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتو پاسکال) از سال ۱۹۹۲ – ۲۰۰۳ استفاده شد. نتايج به دست آمده بيانگر آن است که پنج نوع توده هوا و سامانه هاي فشاري در ريزش بارش جنوب شرق درياي خزر موثر است که عبارتند از: سامانه پرفشار مهاجر اروپايي، سامانه پرفشار سيبري، پرفشار جنب حاره اي، کم فشار موسمي و سامانه کم فشار سوداني. بنابراين شرايط سينوپتيکي لازم براي ايجاد بارشهاي سيل زا در فصل گرم سال در استان گلستان عبارتند از: فرارفت هواي سرد روي درياي خزر به وسيله سامانه پرفشار مهاجر اروپايي و همرفت گرم و مرطوب از شرق و جنوب شرق به وسيله سامانه کم فشار موسمي در سطح زمين و ريزش هواي سرد در منطقه واگرايي ناوه شمال روسيه در تزار فوقاني جو روي درياي خزر. نفوذ سامانه پرفشار مهاجر اروپايي از شمال شرق و ريزش هواي سرد جنب قطبي از يکسو و نفوذ زبانه هاي سامانه کم فشار سودان از جنوب و جنوب غرب از سوي ديگر در سطح زمين و نفوذ سامانه پر ارتفاع جنب حاره اي تا بخشهاي مرکزي درياي خزر در لايه هاي مياني جو و واقع شدن درياي خزر در منطقه واگرايي ناوه شمال آرال.