مقاله تحليل شاخص هاي بازار صنعت آلومينيوم در جهان و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۲۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل شاخص هاي بازار صنعت آلومينيوم در جهان و ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بازار
مقاله واردات
مقاله صادرات
مقاله تمركز
مقاله آلومينيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ساختار بازار سنگ و كنسانتره و شمش آلومينيوم با استفاده از نسبتهاي تمركز و شاخص هرفيندال طي سالهاي ۲۰۰۵- ۲۰۰۱ ارزيابي شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهاني، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و كنسانتره آلومينيوم به ترتيب متمايل به باز و متمايل به بسته است. در اين دوره، از قدرت انحصاري واردكنندگان و صادركنندگان جهاني اندكي كاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغيير باقي مانده است. آمريكا و برزيل به ترتيب بزرگترين بازيگران در واردات و صادرات جهاني سنگ و كنسانتره و ژاپن و روسيه نيز مهمترين بازيگران در واردات و صادرات شمش آلومينيوم هستند. ذخاير كانسنگ آلومينيوم (بوكسيت) در ايران بسيار محدود است و در نتيجه، عمده مواد اوليه از طريق واردات تامين مي شود. دو شركت دولتي با سهم تقريبا مشابه، عرضه شمش آلومينيوم داخلي را در اختيار دارند. نسبت تمركز دو بنگاهي برابر با صد، اندازه شاخص هرفيندال ۰٫۵۰ و معكوس آن ۲ است كه نشان مي دهد كل توليد بين دو بنگاه به طور يكنواخت توزيع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتي است. در مقابل، طرف تقاضاي بازار شمش آلومينيوم اوليه ساختار رقابتي دارد.