مقاله تحليل شاخص هاي بهره وري به منظور بهبود ﺁن (شرکت بهمن موتور تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تحليل شاخص هاي بهره وري به منظور بهبود ﺁن (شرکت بهمن موتور تهران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه بهره وري
مقاله شاخص هاي بهره وري جزيي
مقاله شاخص هاي بهره وري کلي
مقاله بهبود بهره وري
مقاله ارزش افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر همواره درصدد بوده با توجه به محدوديت هاي زمان و مکان خود، از منابع در دسترس حداکثر استفاده را ببرد. در اين مقاله با تاکيد بر ارزش افزوده، شاخص هاي بهره وري جزيي و کلي “در مرکز بهمن موتور تهران” اندازه گيري شدند. در اين راستا، علاوه بر نرم افزاري ديناميک، طراحي شده که از کار برگ هاي استاندارد مرکز ملي بهره وري ايران در زمينه اندازه گيري شاخص هاي بهره وري واحدهاي صنعتي استفاده شد.
در اين نرم افزار، ۴۶ نسبت بهره وري محاسبه و تجزيه و تحليل شدند. به منظور ارزيابي و تحليل اين شاخص ها نيز از دو معيار مقايسه اي استفاده شد که معيار اول مقايسه نسبت ها با روند گذشته سازمان و معيار دوم مقايسه نسبت ها با ميزان اين نسبت ها در صنعت کشور بود. با رسم نمودارهاي تحليلي و مقايسه اي و استفاده از ميانگين هندسي، روند رشد اين شاخص ها در سازمان و صنعت کشور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به منظور انتخاب رويکرد مناسب براي بهبود بهره وري، با استفاده از رگرسيون چندگانه، تاثير متغيرهاي مستقل (شاخص هاي بهره وري جزيي) بر متغير وابسته (بهره وري کل) تعيين و اولويت بندي شد و رويکرد مناسب براي بهبود بهره وري در مرکز بهمن موتور تعيين گرديد.