مقاله تحليل شخصيت در آثار سعدي و تطبيق آن با رونشناسي شناختي جورج کلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تحليل شخصيت در آثار سعدي و تطبيق آن با رونشناسي شناختي جورج کلي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت انسان روانشناسي شناختي
مقاله سعدي
مقاله جورج کلي
مقاله تحليل تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار نجف
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: ديري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در جهت تحليل ابعاد شخصيت در آثار سعدي و تطبيق آن با ديدگاه روانشناسي جورج کلي انجام گرفت. ابتدا ديدگاه کلي کاملا بررسي و ارزيابي شده است و سپس با توجه به اين ديدگاه، انديشه سعدي در باره ماهيت انسان مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شد، بررسي و تحليل تطبيقي يرخي از اصول تبعي(فرعي) جورج کلي با ديدگاه هاي شناختي سعدي است. اين جستجو به دور از ملاک ارزشگذاري به طور تقريبي به روش مقايسه اي انجام شده است. شيوه پژوهش کتابخانه اي و اسناد پژوهي است. روش تحليل نيز بيشتر جنبه تطبيقي دارد. ضرورتا بر بسامد نمونه ها نيست اما درطرح و بحث هر سازه به نمونه هاي چندي اشاره شده است. گذشته از تفاوتهاي انديشگي و شيوه بيان که طبيعي به نظر مي رسد يافته هاي اين طرح بيشتر در حوزه هاي شباهتهاي فکري سعدي و کلي است که در بررسي و تحليل سازه ها به تفصيل آمده است. نتيجه اين گونه پژوهشها بازکاوي نو از متن و طرح همسانيهاي انديشگي ميان انديشمندان است که نيز مي تواند زمينه اي خوب در هم انديشي فرهنگها و مکاتب فکري باشد.