مقاله تحليل شدت مصدوميت ناشي از تصادفها در راههاي دوخطه برون شهري با استفاده از مدل هاي داده کاوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: تحليل شدت مصدوميت ناشي از تصادفها در راههاي دوخطه برون شهري با استفاده از مدل هاي داده کاوي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده کاوي
مقاله درخت دسته بندي و رگرسيون (CART)
مقاله شدت مصدوميت
مقاله راههاي دوخطه برون شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مهيمني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي کاشاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راههاي دوخطه دوطرفه، بخش عظيمي از شبكه برون شهري اكثر كشورهاي دنيا را تشكيل مي دهند كه كشور ايران نيز از اين امر مستثني نيست. در اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر افزايش شدت مصدوميت رانندگان و سرنشينان ناشي از تصادفها در اين راهها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. استفاده از مدل هاي آماري، يکي از متداول ترين روش هايي است که تاکنون در مدل هاي شدت تصادفها بکارگرفته شده است. در اين مطالعه، ضمن بررسي اين مدل ها و بيان نقاط ضعف آنها، روش کارت معرفي مي شود. روش كارت كه يكي از پركاربردترين روش هاي داده كاوي است، براي تحليل آمار تصادفهاي سه سال (۱۳۸۵ ۱۳۸۷) مورد استفاده واقع شد. از خروجي هاي بسيار مفيد اين روش، ارايه مدل ها در قالب درخت هاي تصميم است که مي تواند نتايج را به صورت قوانين واضحي بيان کند. در روند مدل سازي با تبديل متغير پاسخ سه تايي به مدل هايي با متغير پاسخ دوتايي، هشت مدل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تقريبا در همه مدل ها وضعيت استفاده از کمربند ايمني و علت تامه تصادف به عنوان مهم ترين متغيرها در افزايش شدت مصدوميت شناسايي شدند.