مقاله تحليل شعر پروين بر اساس نظريه زيباشناسي انتقادي (مکتب فرانکفورت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل شعر پروين بر اساس نظريه زيباشناسي انتقادي (مکتب فرانکفورت)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروين اعتصامي
مقاله زيبايي شناسي انتقادي
مقاله انديشه هاي اجتماعي
مقاله بازتاب هنري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پيروز غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي شک مهمترين عنصر معنايي شعر پروين، روح انتقادي آن است. شعر پروين متاثر از ساختار اجتماعي ايران پيش و پس از مشروطه است. او در حجم وسيعي از اشعار با نگرش سلبي، وضع موجود جامعه خود را در بوتهنقد و داوري قرار داده و در به جلوه درآوردن زيباشناختي و هنرمندانه انديشه هاي انتقادي تلاش و کوشش کرده است.
در ديدگاه پروين صرفا هنري موجه و مقبول است که در خدمت کارکرد ارتقابخشيدن به آگاهي فرهنگي و انتقاد سازنده باشد. چنين ديدگاهي دقيقا همگرايي و همساني نگرش پروين را با آموزه هاي نظريه پردازان زيباشناسي انتقادي(مکتب فرانکفورت) نشان مي دهد.
مولفان اين مقاله درنظر دارند ضمن طرح اجمالي ديدگاه نظريه زيبايي شناسي انتقادي، اشعار پروين را در ساحت آموزه هاي اين رويکرد ادبي بررسي و تحليل کنند.