مقاله تحليل صرفه هاي اقتصادي ناشي از مقياس و اندازه بهينه در واحدهاي پرورش مرغ تخمگذار استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحليل صرفه هاي اقتصادي ناشي از مقياس و اندازه بهينه در واحدهاي پرورش مرغ تخمگذار استان تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان تهران
مقاله اندازه بهينه
مقاله تابع هزينه ترانسلوگ
مقاله کشش هزينه
مقاله صنعت مرغداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي قادر
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداري، اندازه واحد توليدي و برخورداري از اقتصاد مقياس است. در اين راستا به منظور بررسي وجود صرفه هاي اقتصادي در مرغداريهاي تخمگذار استان تهران، اطلاعات لازم از طريق تکميل پرسشنامه از ۷۰ واحد توليدي در سال ۱۳۸۶ جمع آوري گرديد. با گزينش و برازش تابع هزينه ترانسلوگ، عوامل موثر بر هزينه هاي توليد واحدهاي توليدي شامل قيمت دان، قيمت پولت، قيمت نيروي کار و مقدار محصول تخم مرغ شناسايي و سپس با محاسبه کشش هزينه و متعاقب آن کشش مقياس، مشخص شد که در مجموع ۹۴ درصد واحدهاي مورد مطالعه مي توانند صرفه جويي حاصل از اندازه را تجربه کنند. اندازه بهينه پرورش پولت از حداقل سازي تابع هزينه متوسط ترانسلوگ معادل ۶۲۰۰۰ قطعه براورد شد. بدين ترتيب در شرايط حاضر اين امکان براي صنعت مرغداري وجود دارد که با افزايش مقياس توليد در حد اندازه بهينه، هزينه متوسط توليد محصول را بکاهد و با بهبود سودآوري خود به اقتصادي تر شدن فرايند توليد کمک نمايد.