مقاله تحليل طيفي سري هاي زماني دماي سالانه تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تحليل طيفي سري هاي زماني دماي سالانه تبريز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل طيفي
مقاله فرکانس
مقاله نوسان
مقاله همساز
مقاله دماي تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عساكره حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل طيفي، يکي از روش هاي استخراج و تحليل نوسان هاي اقليمي آشکار و نهان با طول موج هاي مختلف است. طيف اندازه اي از توزيع واريانس را در امتداد تمامي طول موج هاي ممکن سري زماني به دست مي دهد. در اين مقاله چرخه هاي دماي سالانه شهر تبريز براي دوره آماري ۲۰۰۵ – ۱۹۵۱ (۵۵ سال)، بر اساس تحليل طيفي و از روش تحليل همساز (هارمونيک)ها تخمين زده شد. براين اساس، در ابتدا دوره نگار برآورد و هموار گرديد. فاصله اطمينان براي مقدار هموار شده دوره نگار (طيف) برآورد و چرخه هاي دمايي معني دار استخراج شد. برپايه يافته هاي حاصل از اين روش، چرخه هاي ۲-۶٫۲ ساله و ۵٫۴ – ۵ ساله و نيز يک چرخه غير سينوسي (روند) در سري زماني دماي سالانه شهر تبريز قابل مشاهده است. چرخه هاي مزبور در بسياري از مطالعات مختلف مشاهده شده و به دوره فعاليت هاي نوسان هاي جنوبي – ال نينو (ENSO)، تغيير در فعاليت هاي خورشيدي و تغييرات مداري گردش عمومي جو نسبت داده شده است. چرخه هاي حدود ۵ ساله نيز بعضا به خطاهاي حاصل از روش تهيه طيف منسوب مي شوند.