مقاله تحليل ظرفيت مقاطع پايه بزرگراهي (مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: تحليل ظرفيت مقاطع پايه بزرگراهي (مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت
مقاله رفتار رانندگان
مقاله سرفاصله زماني
مقاله دنباله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تمنايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاهي شهاب الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه، با هدف تحليل ظرفيت مقاطع پايه بزرگراهي در ايران و ارتباط آن با نحوه رفتار رانندگان انجام شده است. بزرگراه مورد مطالعه در اين تحقيق، بزرگراه درون شهري شهيد خرازي اصفهان است. داده هاي ترافيکي جمع آوري شده در ساعات مختلف روز و شب شامل تردد، سرعت متوسط و سرفاصله زماني هستند. با استفاده از مدلهاي کلان سرعت-چگالي و همچنين با تحليل سرفاصله هاي زماني وسايل نقليه، ظرفيت خطوط مختلف قطعه پايه بزرگراهي تحت شرايط جريان غيرمنقطع تعيين شده است. نتايج حاکي از آن است که ظرفيت خطوط مختلف بزرگراه مورد مطالعه بويژه خط سبقت بيشتر از ظرفيت پيشنهادي راهنماي ظرفيت راهها HCM است. مهم ترين علت اين امر، ويژگيهاي متفاوت رفتاري جامعه مورد مطالعه رانندگان نسبت به ساير جوامع است. تمايل بخش عظيمي از جامعه رانندگان به انتخاب سرفاصله هاي غيرايمن و عدم رعايت فاصله ايمن دنباله روي بويژه در ترددهاي نزديک به ظرفيت، اگرچه ظرفيت خط را افزايش داده است ولي در عين حال سبب کاهش ايمني و افزايش احتمال خطر تصادف نيز شده است. همچنين مشخص شد که نحوه رفتار رانندگان در خطوط مختلف بزرگراهي و نيز در ساعات شب و روز با يکديگر متفاوت است. اين مطالعه نشان داد که براي تحليل ظرفيت بزرگراهها در ايران، اعمال تغييرات در مقادير پيشنهادي توسط آيين نامه هاي کشورهاي پيشرفته، رفتار صحيح تري از ترافيک را منعکس مي سازد.