مقاله تحليل عامل اكتشافي و تاييدي پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ در كاركنان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عامل اكتشافي و تاييدي پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ در كاركنان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل تاييدي
مقاله تحليل اكتشافي
مقاله پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ
مقاله كاركنان
مقاله دانشگاه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي شغلي در كاركنان دانشگاه تهران است. به اين منظور ۱۸۷ نفر از كاركنان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي به منظور تكميل پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ (MBI) در اين پژوهش شركت كردند. ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي شغلي (MBI) با استفاده از هر دو شيوه تحليل عامل اكتشافي و تحليل عامل تاييدي بررسي شد. تحليل عامل اكتشافي نشان داد ۴ ماده آزمون در پيش از يك عامل، بار عاملي بالا را نشان داد. بنابراين، در ارزيابي مدل ها با شيوه تحليل عامل تاييدي، در تعدادي از مدل ها اين ماده ها حذف و در ديگر موارد اين ماده ها بر دو عامل قرار گرفتند. در نهايت نتايج تحقيق نشان دهنده تناسب بيشتر يك مدل سه عاملي با ۱۸ ماده براي داده هاي مشاهده شده است.