مقاله تحليل عددي توزيع گازهاي برگشتي و نشتي از محفظه لنگ تزريق شده به چند راهه ورودي در هر استوانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تحليل عددي توزيع گازهاي برگشتي و نشتي از محفظه لنگ تزريق شده به چند راهه ورودي در هر استوانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گازهاي برگشتي
مقاله گازهاي نشتي از محفظه لنگ
مقاله روش تعقيب ذرات
مقاله توزيع يکنواخت
مقاله چند راهه ورودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي پيمان باشي
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس رضوي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيازمند حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مشخص است که استفاده از روش بازگرداني دود به منظور کنترل و کاهش اکسيدهاي ازت در موتورهاي احتراق داخلي، کاملا اثر بخش و موثر بوده است. اگر روش بازگرداني دود به درستي و با دقت به خدمت گرفته نشود، به کاهش چشمگير توان موتور و افزايش ساير آلاينده هاي موتور منجر خواهد شد. يکي از دلايل بروز اين مشکل عدم توزيع نسبتا يکنواخت دود بازگردانده شده در راهگاه هاي ورودي براي هر استوانه است. از اين رو به کارگيري سامانه اي که دود بازگردانده شده را به شکل مناسبي بين راهگاه هاي ورودي استوانه توزيع نمايد اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. از طرف ديگر قوانين آلايندگي موجود به توليد کنندگان موتور اجازه نمي دهد که گازهاي نشتي از محفظه لنگ توليد شده در موتور خودروها را به محيط تخليه کنند. امروزه راهکار مورد استفاده بازگرداندن اين گازها به محفظه احتراق و سوزاندن آنها است. در اين مورد نيز بنا به دلايلي که در بالا ذکر شد عدم توزيع يکنواخت و يکسان اين گازها مي تواند منجر به افزايش رفتن آلايندگي و کاهش توان موتور گردد. مشخصات هندسي و موقعيت تزريق دود بازگردانده شده يا گازهاي نشتي از محفظه لنگ، تاثير بسزايي در توزيع يکنواخت آنها بين استوانه ها دارند. روش متعارف براي تعيين موقعيت مناسب تزريق اين گازها در راهگاه ورودي هوا استفاده از روشهاي عددي است که در آن نحوه پخش يک گونه گاز غير از هوا (مثلا CO2) در جريان هواي درون چند راهه ورودي براي يک چرخه کامل کاري موتور در شرايط مختلف الگو سازي و حل شود. به اين ترتيب مي توان ميزان توزيع گونه دوم را در استوانه هاي مختلف به شکل کمي بررسي کرد. اين کار بايد براي شرايط کاري گوناگون و موقعيت هاي مختلف تزريق انجام گيرد تا مناسبترين محل براي بازگرداني دود يا گازهاي نشتي از محفظه لنگ مشخص گردد. با توجه به اين که زمان و هزينه مورد نياز براي حل ميدان جريان در هر حالت کاملا چشمگيري است اين روش بسيار وقت گير و پر هزينه خواهد بود. در اين تحقيق روش ديگري بر اساس تعقيب ذرات پيشنهاد شده است که علاوه بر دقت مناسب و قابليت بررسي جامع تر (حالتهاي ترکيبي) زمان مورد نياز براي تعيين موقعيت مناسب را به طور چشمگيري کاهش مي دهد.