مقاله تحليل عددي ورق هاي نازک مستطيلي ايزوتروپ و ارتوتروپ مبتني بر تئوري کلاسيک صفحات به روش درون يابي نقاط به کمک توابع پايه شعاعي – چند جمله اي (RPIM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تحليل عددي ورق هاي نازک مستطيلي ايزوتروپ و ارتوتروپ مبتني بر تئوري کلاسيک صفحات به روش درون يابي نقاط به کمک توابع پايه شعاعي – چند جمله اي (RPIM)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشهاي بدون المان
مقاله تئوري کلاسيک ورقها
مقاله روش درون يابي نقاط
مقاله شکل تضعيف يافته معادله گالرکين
مقاله تحليل عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نظام آبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوگاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر يکي از روش هاي عددي بدون المان جهت تحليل استاتيکي جابجايي ورق هاي نازک مبتني بر تئوري کلاسيک ورقها (CPT) ارايه گرديده است. در اين روش ناحيه حل مسئله، تنها توسط مجموعه اي از گره ها نمايش داده مي شود و به هيچگونه مش بندي و يا المان نياز نيست. يکي از انواع روش هاي بدون المان که در اينجا از آن استفاده مي شود، روش درون يابي نقاط به کمک توابع پايه شعاعي – چند جمله اي (RPIM) مي باشد. جهت دستيابي به معادلات حاکم از اصل هميلتون، به شکل انتگرالي تضعيف يافته گالرکين استفاده مي شود. با استفاده از توابع درون ياب ميدان تغييرات را تقريب زده و با قرار دادن در معادلات تعادل، همگرايي و دقت روش حاضر بررسي خواهند شد. در ادامه جوابهاي روش حاضر با جوابهاي حاصل از حل دقيق روشهاي تحليلي ورقها و نيز روش اجزا محدود  (FEM) مقايسه خواهد شد، همچنين تاثيرات نسبت ضخامت به طول، ضريب ظاهري و توزيع گره بررسي مي شوند.