مقاله تحليل علل عدم پذيرش فناوري هاي مديريت تلفيقي آفات در ميان شاليکاران استان هاي گيلان و مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تحليل علل عدم پذيرش فناوري هاي مديريت تلفيقي آفات در ميان شاليکاران استان هاي گيلان و مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله موانع
مقاله فناوري هاي مديريت تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي دامغاني عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقتي هومان
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي و تحليل علل و دلايل کشاورزان براي عدم پذيرش فناوري هاي مديريت تلفيقي آفات در ميان شاليکاران استان هاي گيلان و مازندران بود. بدين منظور، ۱۷۰ نفر از کشاورزاني که در گروه هاي مدرسه در مزرعه شرکت نموده اند، ولي اين فناوري ها را در مزرعه خود به کار نبرده بودند به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل گرديد و از آماره تحليل عاملي براي تعيين علل اصلي مشکلات استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که مهم ترين عوامل عدم پذيرش اين فناوري ها عبارت بودند از؛ مسايل مالي، ويژگي هاي فردي، وجود شرايط ابهام و ريسک، مسايل مديريتي، نبود اطلاعات درباره ويژگي هاي فناوري هاي معرفي شده؛ به طوري که اين عوامل، ۵۸٫۸ درصد واريانس دلايل عدم پذيرش را تبيين نمودند. بر اساس نتايج مطالعه حاضر، رهيافت مديريت تضاد با رويکرد حل مشکل و توسعه نهادي براي رفع موانع و ارتقاي پذيرش فناوري هاي مديريت تلفيقي پيشنهاد گرديد.