مقاله تحليل عملکرد برج خنک کن باز توسط دو مدل حاضر و برج نفوذي و ارزيابي اين دو مدل در يک برج انباشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تحليل عملکرد برج خنک کن باز توسط دو مدل حاضر و برج نفوذي و ارزيابي اين دو مدل در يک برج انباشته
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برج خنک کن
مقاله برج آکنده
مقاله روش حاضر
مقاله طراحي
مقاله بارگذاري
مقاله برج نفوذي
مقاله ضريب انتقال جرم متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفركاظمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا با استفاده از روش هاي استاندارد تحليل برج هاي خنک کن باز، يک کد کامپيوتري با نام MATPRES تدوين شده که توسط آن مي توان به طراحي و بارگذاري اين نوع از برجها پرداخت. سپس روشي جديد براي طراحي نوعي از برجهاي خنک کن انباشته معرفي شده است. کد کامپيوتري MATDCT نيز براي حل مساله اين نوع از برج ها ارايه شده است. در ادامه با هدف ارزيابي اين دو مدل در يک برج خنک کن انباشته با معرفي تعريف ضريب انتقال جرم متوسط و ضريب انتقال حرارت همرفتي ميانگين و استفاده از آن در مدل PRES امکان بررسي و ارزيابي نتيجه هاي حاصل از مدل هاي DCT و PRES در اين برج در دو حالت طراحي و بارگذاري فراهم شد. همچنين در بررسي هاي به عمل آمده اثرات مقاومت فيلم آب در روش DCT و اختلاف آن با نتيجه هاي به دست آمده از ارزيابي مدل PRES مورد تجزيه و تحليل فرار گرفته است.