مقاله تحليل عملکرد سامانه پيل سوختي غشا پليمري در خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تحليل عملکرد سامانه پيل سوختي غشا پليمري در خودرو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه پيل سوختي
مقاله غشا پليمري
مقاله خودرو
مقاله مديريت آب و حرارت
مقاله شرايط عملکرد
مقاله شبيه سازي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، يک نوع پيل سوختي غشا پليمري براي کاربرد در خودرو تحليل گرديده و در اين راستا متغيرهاي اثر گذار بر عملکرد پيل از قبيل درصد رطوبت، نرخ جريان، دما و فشار گازهاي ورودي و همچنين مديريت آب و حرارت که از چالش هاي اصلي اين پيل ها مي باشد، بررسي شده است. بدين منظور، معادلات پيوستگي، مقدار حرکت، بقا اجزاي، انرژي و شارژ به همراه روابط سينتيک الکترو شيميايي در نواحي مختلف پيل به صورت الگوي تک ناحيه اي تدوين و به روش عددي حل شده اند و منحني هاي ولتاژ و چگالي توان بر حسب چگالي جريان پيل در شرايط عملکردي مختلف به دست آمده است. نتايج نشان مي دهد که افزايش فشار و دما در تمامي ولتاژهاي خروجي پيل باعث بهبود عملکرد پيل مي شود. در ولتاژهاي خروجي بالا که تغيير فاز در پيل سوختي اتفاق نمي افتد، افزايش درصد رطوبت و کاهش نرخ جريان ورودي بر عملکرد پيل تاثير مثبت مي گذارد، اما در ولتاژهاي خروجي پايين، عملکرد پيل با افزايش درصد رطوبت و کاهش نرخ جريان کاهش مي يابد. همچنين افزايش فشار، درصد رطوبت ورودي و نرخ جريان منجر به اتلاف بخشي از توان توليدي پيل سوختي مي گردد.