مقاله تحليل عناصر داستاني الفرج بعد الشده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عناصر داستاني الفرج بعد الشده
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرج بعد از شدت
مقاله داستان
مقاله شخصيت
مقاله زاويه ديد
مقاله زمان و مکان
مقاله راوي
مقاله موضوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي لوچهرقاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي نجف آبادي هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي عناصر داستاني در کتاب فرج بعد از شدت، ترجمه حسين بن اسعد دهستاني است. اين داستانها بر اساس عناصري چون موضوع، حادثه خارق العاده، شخصيت، زاويه ديد، راوي، زمان و مکان، زبان و نتايج اخلاقي و درونمايه ها مورد تحليل واقع شده اند. تعداد داستانها دويست و سي و يک مورد است که حاوي موضوعات اخلاقي و مذهبي هستند. هشتاد و شش حکايت داراي حادثه خارق العاده است كه (۳۶٫۴۴ درصد) ازداستان ها را شامل مي شوند. شخصيت ها به ترتيب از ميان افراد تاريخي با بسامد (۸۶٫۲۷ درصد) انتخاب شده اند که شامل مردان و پسران (۴۷٫۰۳ درصد)، صاحبان مشاغل با (۳۲٫۶۲ درصد)، شاهان و وزرا با (۲۰٫۳۳ درصد)، زنان و دختران با (۴٫۶۶ درصد)، انبيا و علما با (۴٫۲۳ درصد)، غلامان و درويشان با (۲٫۵۴ درصد) و اشخاص نامعلوم با (۱٫۷ درصد) مي شوند، پس از افراد تاريخي، غير انسان با (۲٫۱۱ درصد) و حيوانات با (۱٫۲ درصد) بيشترين بسامد را در ميان شخصيت ها دارا هستند. راويان در اين کتاب از ميان شخصيت هاي داستاني انتخاب شده اند و غير انسانها تنها با (۰٫۸۶ درصد ) از آنها را تشکيل داده اند. غلبه زاويه ديد با اول شخص درون داستاني است که صد و بيست و پنج مورد (۵۲٫۵۲ درصد) را شامل مي شود. از ميان حکايات هفتاد و چهار مورد (۳۱٫۳۲ درصد) داراي زماني کلي هستند و هفده حکايت (۷٫۲۰ درصد) داراي مکانند. زبان حکايات روان و ساده است. در بررسي درونمايه ها با غلبه مفاهيم اخلاقي و مذهبي روبه رو مي شويم که پربسامدترين آنها عبارتند از: عدالت، ايثار، فداکاري و … تقريبا تمام خصوصيات داستان هاي سنتي و قصه، در اين کتاب قابل رويت و بررسي است.