مقاله تحليل عنصر «حادثه» در رمان «جاي خالي سلوچ» اثر محمود دولت آبادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل عنصر «حادثه» در رمان «جاي خالي سلوچ» اثر محمود دولت آبادي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حادثه يا واقعه
مقاله کشمکش
مقاله جاي خالي سلوچ
مقاله محمود دولت آبادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال دستجردي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شمعي ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واقعه يا حادثه (incident)، يکي از عناصر ساختاري رمان است که هم راه با عناصري هم چون گره افکني، کشمکش، هول و ولا، بحران، نقطه اوج و گره گشايي، اجزاي تنه اصلي پي رنگ (plot) در داستان را شکل مي دهد. اين عنصر در کتاب «واژه نامه هنر داستان نويسي» اين گونه تعريف شده است: «حادثه از برخورد دست کم دو چيز و يا دو نيرو با هم بوجود مي آيد، حادثه از اجزاي ترکيب کننده پيرنگ است و براي آشکار کردن خصوصيت هاي شخصيت، پي رنگ را به پيش مي برد».۱ حادثه در داستان به منزله پلي است که از يک سو هيجان را در خواننده بر مي انگيزد و از سويي ديگر حالت انتظار، و در نهايت نقطه اوج را پديد مي آورد. نگارندگان در اين مقاله کوشيده اند، ضمن تحليل و بررسي حوادث رمان «جاي خالي سلوچ» کيفيت و عمق اين حوادث و هم چنين ارتباط آن را با ديگر عناصر تشکيل دهنده تنه اصلي داستان، نمايان سازند.