مقاله تحليل غيرخطي تير چند لايه همراه با لايه پيزوالکتريک با در نظر گرفتن تغيير شکل هاي بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تحليل غيرخطي تير چند لايه همراه با لايه پيزوالکتريک با در نظر گرفتن تغيير شکل هاي بزرگ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيزوالکتريک
مقاله تحليل غيرخطي
مقاله تغييرشکل بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه منصور
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تحليل استاتيکي تير چند لايه همراه با لايه پيزوالکتريک به عنوان حسگر و همچنين بدون در نظر گرفتن لايه پيزوالکتريک، تحت تغييرشکل بزرگ به روش المان محدود و با بهره گيري از فرمول بندي لاگرانژي به هنگام (ال-يو-ام) و اصل کار مجازي مطالعه شده است. براي تحليل از المان چهار گرهي که در هر گره دو درجه آزادي جابه جايي و يک درجه آزادي الکتريکي دارد، استفاده شده است. براي نشان دادن قابليت و کارايي روش محاسباتي و تحليل حاضر، با استفاده از کدنويسي در متلب نتايج با ساير تحقيقات مقايسه شده است.