مقاله تحليل فرجام شناختي از اصل چهارم قانون اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۲۵ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: تحليل فرجام شناختي از اصل چهارم قانون اساسي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل چهارم قانون اساسي
مقاله فقهاي شوراي نگهبان
مقاله هنجار برتر
مقاله حاکميت قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل مبتني بر استدلال فرجام شناختي و ارزشي (teleological/evaluative arguments) تحليلي غايت گرا و معطوف به هدف است. غايت قصواي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحقق نظم حقوقي و تضمين سلسله مراتب هنجارهاي برتر است. از اين منظر، قانون اساسي نه تنها در برابر تجاوزهاي احتمالي قوه مقننه، بلکه بايد از تعرضات ساير قوا و ارکان هاي حکومتي مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهاي احتمالي قوه مقننه، بر عهده نهادي خاص و مستقل به نام شوراي نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهديدهاي ساير قوا و نهادهاي سياسي نيز تحليل غايت گرايانه از اصل چهارم قانون اساسي رهگشا خواهد بود.