مقاله تحليل فرهنگ سياسي در ايران معاصر بر اساس رهيافت گفتماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تحليل فرهنگ سياسي در ايران معاصر بر اساس رهيافت گفتماني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل گفتماني
مقاله فرهنگ سكولار
مقاله آرمان گرايي
مقاله ساختار قدرت در ايران
مقاله مفاهيم ايدئولوژيك
مقاله شالوده شكني در فرهنگ گفتماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس نظريه گفتمان مهمترين هدف اين نوشتار بررسي فرايند تحولات گفتماني در فرهنگ سياسي ايران معاصر و به خصوص دهه هاي پنجاه، شصت و هفتاد هجري شمسي مي باشد. بر مبناي نظريه گفتمان، فرهنگ سياسي از ثبات و پايداري برخوردار نيست و جلوه هايي از رابطه سامان مند، با قدرت را منعكس مي سازد. از آنجايي كه ساختار و كارگزاران قدرت تغيير مي يابد بنابراين فرهنگ سياسي نيز مي بايست چنين تحولاتي را در درون خود بازآفريني نمايد و اين وضعيتي است كه بر اساس يافته هاي اين پژوهش در ايران معاصر اتفاق افتاده است.