مقاله تحليل فروريزش ديناميکي ستونهاي جدارنازک با مقطع مربعي تحت ضربه محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تحليل فروريزش ديناميکي ستونهاي جدارنازک با مقطع مربعي تحت ضربه محوري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاطع مربعي
مقاله ضربه محوري
مقاله فروريزش
مقاله لهيدگي محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شكري افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مدل هاي ارایه شده قبلي براي تحليل فرايند فرو ريزش ستون ها با مقطع مربعي تحت بار ضربه اي اصلاح گرديده است. براي اين منظور، اتلاف انرژي ناشي از کوتاه شدگي اوليه ديواره هاي مقطع و اثرات اينرسي لايه هاي چين خورده قبلي در نظر گرفته شده است. نيروي لهيدگي متوسط محاسبه شده با اين روش همخواني مناسبي با نتايج تجربي داشته و نسبت به مدل هاي تحليلي قبلي نتايج بهتري را پيش بيني نموده است. بر اساس نتايج اين مقاله مشخص شده که سرعت و جرم ضربه زننده که در مدل هاي تحليلي قبلي براي محاسبه نيروي متوسط لهيدگي از آن صرفنظر شده، تاثير بسزايي در نيروي فرو ريزش مقطع و ميزان جذب انرژي آن دارد.