مقاله تحليل فضايي بحران قوميت ها در خاورميانه (مطالعه موردي کردهاي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي بحران قوميت ها در خاورميانه (مطالعه موردي کردهاي ايران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراينديکپارچه سازي
مقاله دولت ملي
مقاله کرد و کردستان
مقاله نژادپرستي جديد
مقاله همسان سازي فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيلوه جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از بحران هاي بسيار مهم كه هم اكنون در خاورميانه وجود دارد بحران قومي در كشورهاي چند قوميتي و بروز نوعي خاص گرايي قومي مي باشد. اين نوع از خاص گرايي قومي كه گاها خود را در اشكال ناسيوناليسم قومي و يا ملي گرايي باز توليد تحت تاثير فرايند جهاني شدن در پي مطرح كردن هر چه بيشتر خود براي رسيدن به خواسته هاي سركوب شده خود در دوران مدرنيته است. اختلافات عميق قومي و حتي مذهبي يكي ديگر از تهديدهاي غيرنظامي است كه تماميت ارضي و حتي مشروعيت رژيم ها را مورد تهديد قرار مي دهد. در دنياي جهاني شدن هاي امروز با تكيه بر توسعه و اقتدار ملي مي توان بازيگر صحنه جهاني بود.ايران به طورطبيعي داراي تکثر قومي است و يکي از ناهمگن ترين كشورهاي خاورميانه بحساب مي آيد. قضيه سياسي شدن قوميت ها بخصوص كردها با آغاز تشكيل نظام نوين دولت هاي ملي در خاورميانه برمي گردد. در طي يكصدسال اخير جنبش سياسي و ناسيوناليسم كرد بطور مكرر در صحنه سياسي ايران ظاهر شده است،دولت هاي مركزي با بكارگيري شيوه هاي متعدد آن را سركوب نموده اند كه هزينه هاي گرانباري براي دولت مركزي و كردهاي ايراني در برداشته است.