مقاله تحليل فضايي بزهکاري شهري با استفاده از مدل تخمين تراکم کرنل مورد مطالعه: جرايم شرارت، نزاع و درگيري در شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۷۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي بزهکاري شهري با استفاده از مدل تخمين تراکم کرنل مورد مطالعه: جرايم شرارت، نزاع و درگيري در شهر زنجان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل مکاني بزهکاري
مقاله شرارت
مقاله درگيري
مقاله نزاع
مقاله کانون جرم خيز
مقاله شهر زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قزلباش سميه
جناب آقای / سرکار خانم: جباري كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل جغرافيايي بزهکاري و سعي در علت شناسي عوامل فضايي بروز ناهنجاري هاي اجتماعي طي دو دهه اخير بسيار اهميت يافته است. به کارگيري مدل ها و آزمون هاي آماري گرافيک مبنا و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS از جمله روش هاي مناسب تحليل بزهکاري در محدوده شهرها است. در پژوهش حاضر بر اساس روش تحقيق تحليلي و تطبيقي و با استفاده از آزمون هاي آماري گرافيک مبنا و روش تخمين تراکم کرنل اقدام به تحليل فضايي جرايم شرارت، درگيري و نزاع در محدوده شهر زنجان شده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد توزيع جغرافيايي جرايم مورد بررسي در سطح شهر زنجان از نظر آماري توزيعي کاملا متمرکز و خوشه اي دارد، به گونه اي که در محدوده هاي خاصي از شهر جرايم شرارت، درگيري و نزاع کاملا متمرکز و کانوني شده است و به عکس ساير مناطق شهر از اين نظر پاک و سالم هستند. بخش مرکزي شهر و منطقه اسکان غيررسمي بي سيم (نجف آباد) از جمله مهمترين کانون هاي وقوع رفتارهاي مجرمانه مورد بررسي است. اين محدوده ها از جمله مناطق پرتراکم و پر مساله شهر از نظر کالبدي است. نارسايي و عدم تناسب شبکه معابر و شبکه هاي ارتباطي، تعدد و تنوع جمعيت، فعاليت ها و کارکردها و اصطکاک بيشتر افراد و وجود زمينه مناسب خشونت و پرخاش و کمبود برخي امکانات و تجهيزات خدماتي از جمله مشکلات اين مناطق از شهر زنجان در مقطع کنوني است.
از جمله پيشنهادات براي کنترل جرايم در کانون هاي جرم خيز مورد مطالعه، تخصيص و ساماندهي سرانه هاي تاسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي مورد نياز ساکنين و برقراري تعادل و توازن در نوع و ترکيب کاربري اراضي در کنار اقدامات پيشگيرانه از منظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين بخش از شهر زنجان مي باشد.