مقاله تحليل فضايي تصادفات جاده اي با رويكرد مخاطرات اقليمي مطالعه موردي: محور كرج ـ چالوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي تصادفات جاده اي با رويكرد مخاطرات اقليمي مطالعه موردي: محور كرج ـ چالوس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني جاده اي
مقاله تصادفات
مقاله محور كرج ـ چالوس
مقاله مخاطرات اقليمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده اصل منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ادبي فيروزجايي عظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصادفات جاده اي از عوامل بسيار مهم مرگ و مير و صدمات شديد جاني و مالي به شمار مي آيند و آثار سنگين اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن جوامع بشري را به شدت مورد تهديد قرار داده اند. از ميان عواملي كه در بروز تصادفات جاده اي نقش دارند، سهم پديده هاي اقليمي چون لغزندگي در سطح جاده، برف، كولاك، مه، بهمن و يخبندان كم نيست. در اين پژوهش تاثيرات آب و هوا بر تصادفات جاده اي در محور كرج ـ چالوس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. محور كرج ـ چالوس به طول ۷۰ كيلومتر، از مهم ترين راه هاي مواصلاتي است كه استان تهران را از طريق ارتفاعات البرز به مناطق شمالي كشور مرتبط مي سازد. در پژوهش حاضر پايگاه اطلاعات فضايي با استفاده از نقشه توپوگرافي به مقياس ۱:۲۵۰۰۰۰ از جاده تشكيل گرديده و آمار تصادفات جاده اي پليس راه به اين پايگاه اضافه شده و از طريق آنها نقاط مخاطره آميز از لحاظ وقوع تصادفات در هر يك از شرايط جوي (آفتابي، ابري و جز آن) مورد بررسي قرار گرفته است. روش مطالعه در اين تحقيق برمبناي بررسي فراواني تصادفات در هر يك از مقاطع يك كيلومتري جاده مورد بررسي بوده است كه در آن همزماني بين وقوع تصادفات با رخدادهاي اقليمي با امكانات سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش هاي آماري تحليل شده است. در همين زمينه بررسي ارتباط وقوع تصادفات جاده اي با شرايط توپوگرافي نيز صورت گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در شرايط هواي آفتابي كيلومترهاي ۱۷، ۲۰ و ۴۱ و در شرايط هواي ابري كيلومتر ۶۲ و در هنگام ريزش باران كيلومترهاي ۴۰ و ۷۰ و در هواي برفي كيلومترهاي ۴۰، ۶۰ و ۶۲ و در هنگام هواي مه آلود كيلومترهاي ۶۰، ۶۲ و ۶۵ حداكثر فراواني تصادفات را دارند و از اين لحاظ جزو نقاط خطرناك محسوب مي شوند. همچنين توزيع فضايي تصادفات نشان مي دهد كه هر چه محور كرج ـ چالوس از ارتفاعات بالاتري عبور مي كند، به علت شرايط نامساعد جوي، ميزان تصادفات در همان مقاطع افزايش مي يابد.