مقاله تحليل فضايي مخاطرات محيطي و بحران هاي بوم شناسي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۳۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي مخاطرات محيطي و بحران هاي بوم شناسي در ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران هاي محيطي
مقاله امنيت انساني
مقاله آلودگي
مقاله فرسايش
مقاله تالاب و مخاطرات محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني راد مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جوامع، نقش فزاينده اي در تحولات بوم شناسي يافته اند. داده ها و يافته هاي موجود گوياي فزايندگي دامنه مداخلات انساني در فروسايي و تخريب محيط زيست محلي و کروي است. پيامدهاي ويرانگر اين مداخلات، امنيت انساني گستره اسکان بشر را به چالش کشانده و بحران محيط زيست را در جايگاه يکي از مصاديق امنيتي چندلايه برکشيده  و تعادل محيط را آشفته کرده است. در ايران، روند تخريب محيط زيست در طول چند دهه اخير افزايش بي سابقه اي يافته، به گونه اي که در بسياري از موارد، کشورمان پيشگام ديگر کشورهاست. بيشتر اين آمارها محصول برآيند موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي سرزمين ايران، کم توجهي به نقش جستار پايداري محيط در طراحي واجراي سازه ها و فضاها، ناآگاهي عمومي و کم توجهي سازمان هاي دولتي است. به نظر مي رسد تداوم اين وضعيت، دست کم در دو دهه آينده، کشور را با چالش هاي امنيتي محيط محورِ پرهزينه و زمان بر رويارو خواهد کرد که از پايداري و ثبات نيز برخوردار هستند.