مقاله تحليل فضايي وضعيت مسكن روستايي در استان كهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي وضعيت مسكن روستايي در استان كهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله تحليل عاملي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله كهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيدايي سيداسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: کياني سلمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان و محيط پيرامون او در مقياس هاي خرد و كلان، در ارتباط و تاثيرگذاري متقابل هستند و انسان ضمن بهره جويي از قدرت تطابق با شرايط محيطي، در تلاش دايمي براي شکل دهي و اصلاح محيط پيرامون خود است که يکي از نمودهاي اين اصلاح و تغيير در مسکن آشکار مي شود. متغيرها و پارامترهاي گوناگوني در تعيين وضعيت توسعه مسکن هر منطقه دخالت دارند که مقايسه جداگانه هر متغير، جايگاه آن را مشخص مي کند. لذا در بررسي حاضر با بهره گيري از آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ استان کهگيلويه و بويراحمد، تعداد ۵۳ متغير که به ۲۳ شاخص تقليل يافته، مورد مطالعه قرار گرفته اند، سپس متغيرهاي مورد مطالعه با روش تحليل عامل کاهش يافته و به صورت ترکيبي در عوامل معني دار ارايه گرديده اند. پس از آن درصد سهم هر عامل در وضعيت مسکن تعيين شد. سپس براي سطح بندي شهرستانها و تعيين شهرستانهاي همگن، با استفاده از روش آماري تحليل خوشه اي، طبقه بندي صورت گرفته و شهرستانها در سه خوشه سطح بندي شده اند. نتيجه حاصل از تحليل به کار رفته نشان مي دهد که بخش مرکزي کهگيلويه در سطح ديگر و بخش هاي کبگيان، مرکز بهمئي، لنده، مرکزي دنا، سرفارياب، چرام، باشت، لوداب، ديشموک، چاروسا، بهمئي گرمسيري و مارگون در سطح همگن بعدي قرار گرفته اند. در نهايت با استفاده از نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي (ARC GIS)، نتيجه حاصل از سطح بندي بخش ها، به صورت نقشه فضايي وضعيت توسعه مسكن روستايي استان نمايش داده شده و جايگاه هر يک از بخش هاي استان كهگيلويه و بويراحمد در وضعيت توسعه مسكن روستايي استان مشخص گرديده است.