مقاله تحليل فضايي و پهنه بندي جرايم شهري زنجان با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي GIS (مورد مطالعه: بزه ايجاد مزاحمت خياباني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي و پهنه بندي جرايم شهري زنجان با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي GIS (مورد مطالعه: بزه ايجاد مزاحمت خياباني)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي بزهكاري
مقاله بخش مركزي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله شهر زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قزلباش سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حجي ملايري پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع بزهكاري از جمله معضلات مهم شهر زنجان در مقطع كنوني است. اين پديده نامطلوب بيش از همه زندگي و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است و دستگاه قضايي و انتظامي را به چالش كشيده است. تحليل جغرافيايي بزهكاري در محدوده شهر زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي موضوع پژوهش حاضر است و مورد پژوهش وقوع بزه ايجاد مزاحمت خياباني انتخاب شده است. به منظور تحليل فضايي و پهنه بندي بزه مورد پژوهش روش تطبيقي، تحليلي و آزمون هاي آماري گرافيك مبنا به كار گرفته شده است. شاخص مركز ميانگين، بيضي انحراف معيار، شاخص نزديك ترين همسايه و آزمون تخمين تراكم كرنل آزمون هاي مورد استفاده بوده است. داده هاي پژوهش به روش تمام شماري از طريق نيروي انتظامي استان و پرونده هاي جرايم تشكيل شده در كلانتري هاي شهر طي يك سال گردآوري شده است. يافته هاي پژوهش از پهنه بندي خوشه اي و شكل گيري كانون هاي جرم خيز ايجاد مزاحمت خياباني در خيابان هاي سعدي، امير كبير، پايانه هفت تير و به ويژه در بخش مركزي حكايت دارد.