مقاله تحليل فيلترهاي موجبري شامل رزوناتورهاي دي الكتريك با استفاده از روش انتگرال كانتورمالتي مد ۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: تحليل فيلترهاي موجبري شامل رزوناتورهاي دي الكتريك با استفاده از روش انتگرال كانتورمالتي مد ۱
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتگرال كانتور
مقاله تيرك دي الكتريك
مقاله ناپيوستگي صفحه-H

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش انتگرال كانتور (CI) براي تحليل مدارات موجبري صفحه -H که با دي الكتريك ناهمگن پرشده اند، نظير آنهايي كه حاوي تيرك ۲ هاي دي الكتريك هستند، تعميم داده مي شود. بدين منظور روش انتگرال كانتور مالتي مد (MCI) كه اثر مدهاي مرتبه بالاتر TEn0 را در نظر مي گيرد، معرفي مي شود. براي كاهش هزينه هاي محاسباتي يك روش هيبريد بر اساس تكنيك هاي MCI و تطبيق مد ارايه مي نماييم. دقت روش را با مقايسه اي كه بين نتايج آن و نتايج گزارش شده در مقالات انجام مي دهيم، ارزيابي مي كنيم.