مقاله تحليل قرائت هاي زنان از مجموعه هاي تلويزيوني (مطالعه موردي قرائت هاي زنان شهر ايلام از سريال فاصله ها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۴۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تحليل قرائت هاي زنان از مجموعه هاي تلويزيوني (مطالعه موردي قرائت هاي زنان شهر ايلام از سريال فاصله ها)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدئولوژي ارگانيک
مقاله خوانش مرجح
مقاله رمزگذاري
مقاله رمزگشايي
مقاله گفتمان
مقاله مخاطبان فعال
مقاله نشانه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در پي بررسي نحوه تفسير و رمزگشايي سريال «فاصله ها» از سوي زنان شهر ايلام است. مبناي نظري کار، رويکرد مطالعات فرهنگي در مطالعه تلويزيون و مخاطبان آن است. مساله اصلي در اين پژوهش اين است که در سريال تلويزيوني فاصله ها کدام دسته از ايده ها و ارزش ها مسلط هستند و طبيعي جلوه داده مي شوند و مخاطبان (در اينجا زنان شهر ايلام) بسته به جايگاه اجتماعي شان به چه گفتمان هايي دسترسي دارند و با توجه به اين گفتمان ها چگونه خوانش مرجح اين سريال را رمزگشايي مي کنند؟ ابتدا با استفاده از روش نشانه شناسي ساخت گرايانه تلاش شده، خوانش مرجح سريال تشريح شود و سپس با استفاده از روش مصاحبه گروهي متمرکز، قرائت هاي زنان از اين مجموعه مورد مطالعه قرار گيرد. نتايج پژوهش حاکي از اين است که تفاوت هاي زيادي در واکنش مخاطبان، نسبت به اين سريال وجود دارد و آنان دريافت کنندگان منفعل پيام هاي موجود در سريال نيستند. زنان با توجه به طبقه اجتماعي و شرايط اجتماعي اي که در آن زندگي مي کنند، دسترسي متمايزي به گفتمان هاي متفاوت دارند و بنابراين از سوبژکتيويته ناهمساني برخوردارند. به همين دليل در مواجهه با گفتمان مسلط سريال، آن را به گونه هاي متفاوتي رمزگشايي مي کنند.