مقاله تحليل قيمت زمين هاي کشاورزي شهرستان سبزوار به روش هدنيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۹۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل قيمت زمين هاي کشاورزي شهرستان سبزوار به روش هدنيک
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت خاک
مقاله زمين آبي
مقاله صفات کيفي
مقاله قيمت گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نژاد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از روش هدنيک۱ براي برآورد مدلي براي ارزش بازاري زمين هاي کشاورزي در شهرستان سبزوار در سال زراعي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ استفاده شده است. روش هدنيک از قيمت يک کالا براي ارزش گذاري ويژگي هاي آن کالا، که در بازار به شکل رسمي معامله نمي شوند، استفاده مي کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد ۳۵۰ عدد از زمين هاي آبي گردآوري شده است نتايج نشان مي دهد ميزان آبدهي چاهها، ميزان فاصله زمين معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بيشترين تاثير را بر قيمت زمين هاي اطراف آن ايفا مي کنند.