مقاله تحليل كارايي عملكرد مديريت بر پايه مرز كارايي و ناكارايي در DEA (مطالعه موردي: شعب منتخب بانك كلي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تحليل كارايي عملكرد مديريت بر پايه مرز كارايي و ناكارايي در DEA (مطالعه موردي: شعب منتخب بانك كلي ايران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله كارايي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع نقي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل پوششي داده ها (DEA) يك روش براي مشخص كردن مرز كارايي از مجموعه امكان توليد مي باشد. در مقابل تحليل پوششي داده ها مدل ديگري وجود دارد كه معكوس تحليل پوششي داده ها (IDEA) ناميده مي شود و براي مشخص كردن مرز ناكارايي از شبه مجموعه امكان توليد مي باشد.
در اين مقاله يك معيار كارايي جديدي با استفاده از مرز كارايي و ناكارايي و وزن به دست آمده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) پيشنهاد مي كنيم.