مقاله تحليل كاركردهاي اقتصادي بازار تبريز و حوزه نفوذ آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تحليل كاركردهاي اقتصادي بازار تبريز و حوزه نفوذ آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاركرد اقتصادي
مقاله بازار
مقاله ساختار كالبدي
مقاله تبريز
مقاله حوزه نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرصوصي نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: خاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار تبريز از گذشته هاي دور با كاركردهاي قوي و متنوع، حوزه نفوذي وسيع و گسترده در سطح ملي و بين المللي داشته؛ اما در دهه هاي اخير به دليل بي توجهي طرح هاي شهري به آن در معرض افول قرار گرفته است. روش تحقيق در نوشتار حاضر توصيفي و تاريخي است، كه با استفاده از داده هاي حاصل از روش هاي ميداني و كتابخانه اي انجام شده است. كاهش بارگذاري سطح فعاليت هاي تجاري به لحاظ كمي، ايجاد رقابت پذيري با هدف كارايي فضايي و اقتصادي، تقويت، احيا و توسعه محوري كشور با عملكرد بازرگاني ـ تجاري، ارتقاي كارايي و بهره وري بهينه اقتصادي، و همچنين فعاليت هاي كلان شهر تبريز با استفاده از ظرفيت هاي دروني مركزيت بافت تاريخي منطقه، تقويت كيفي و ارتقاي شان بازار به عنوان مركز اقتصادي كلان شهر تبريز، از يافته هاي تحقيق به شمار مي آيد.