مقاله تحليل كيفي تبليغات تجاري و جنبه هاي اخلاقي آن در پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تحليل كيفي تبليغات تجاري و جنبه هاي اخلاقي آن در پزشكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبليغات تجاري
مقاله اخلاق
مقاله تخصص پزشك
مقاله شان پزشك
مقاله اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نيا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي کيفي ديدگاه ها، نگرش ها و احساسات متخصصان پزشکي در رابطه با تبليغ و مسايل اخلاقي مرتبط با آن است. بدين منظور ۱۲ متخصص پزشکي (پوست، مو و زيبايي؛ جراحي؛ غدد؛ ارتوپدي؛ چشم) با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از مصاحبه عميق فردي صورت گرفت. داده هاي کلامي، پس از آن كه کلمه به کلمه ثبت شدند مورد تحليل محتوي قرار گرفتند. تحليل نتايج به روش کلايزي در هفت مقوله قرار گرفت و نتايج به دست آمده نشان داد که پزشکان، تبليغات پزشکي موجود را به دو صورت مناسب و نامناسب (اخلاقي و غيراخلاقي) دسته بندي کرده، موافق تبليغ مناسب (اخلاقي) هستند. پزشکان مورد بررسي ضمن اين كه به شيوه هاي تبليغي وقوف مطلوب داشتند شيوه هاي تبليغي در ايران را اخلاقي تر ارزيابي کردند. پزشکان مورد بررسي دليل استفاده برخي از پزشکان از شيوه هاي تبليغي نامناسب را روحيه سودجويي، چشم و هم چشمي، نيازهاي اقتصادي و شهرت طلبي قلمداد کرده، در عين حال اعتقاد داشتند که بهترين تبليغ براي پزشک انجام دقيق و کامل فعاليت هايي است که در جامعه براي پزشکان در نظر گرفته شده است. در مجموع پزشکان در برخي تخصص هاي پزشکي، وجود تبليغات نامناسب را رايج تر مي دانند و به طور کلي تبليغات نامناسب و غيراخلاقي را دون شان و موقعيت پزشکان مي دانند.