مقاله تحليل لرزه اي اسكله بلوكي گوژپشتي و پيشنهاد مشخصات هندسي بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تحليل لرزه اي اسكله بلوكي گوژپشتي و پيشنهاد مشخصات هندسي بهينه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوارهاي بلوکي گوژپشتي
مقاله مدل سازي عددي
مقاله تحليل ديناميکي
مقاله نسبت ارتفاع گوژ به ارتفاع کل ديوار
مقاله زاويه گوژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: برگي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسكله هاي بلوكي متشكل از بلوك هاي بتني پيش ساخته مستقر بر يك لايه نازك بسترسازي مي باشند. در مناطق لرزه خيز، براي كاهش فشار خاك به ديوار در هنگام وقوع زلزله، بلوك ها به طوري روي بلوك زيرين قرار داده مي شوند كه با خط قائم زاويه منفي ايجاد كنند. و مقطعي گوژپشتي تشكيل شود. در اين شرايط فشار خاك هنگام زلزله كاهش مي يابد و فشار وارده بر خاك در تراز پي، به دليل افزايش لنگر مقاوم، به طور يكنواخت تري در مقايسه با چينش ساده خواهد شد. براي طراحي هندسي مقطع گوژپشتي، دو متغير «نسبت ارتفاع گوژ به ارتفاع كل ديوار» و «زاويه گوژ» اهميت زيادي دارد. در اين تحقيق، براي دستيابي به مقادير بهينه اين دو متغير، با تحليل ديناميكي در نرم افزار FLAC و مطالعه پارامتري، «نسبت ارتفاع گوژ به ارتفاع كل ديوار» و «زاويه گوژ» بهينه، براي لحاظ در طراحي هندسي اسكله بلوكي گوژپشتي پيشنهاد شده است.