مقاله تحليل ماده ۲۹۲ قانون تجارت و قوانين مربوطه در خصوص صدور قرار تامين خواسته در اسناد تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۳۲ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: تحليل ماده ۲۹۲ قانون تجارت و قوانين مربوطه در خصوص صدور قرار تامين خواسته در اسناد تجاري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان وند محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه در اين مقاله بيان مي شود اين است که آيا با توجه به ماده ۲۹۲ ق.ت صدور قرار تامين خواسته در برات و سفته به طور مطلق يا صدور آن تابع شرايطي است و اين که دارنده در صورت انجام وظايف قانوني خود از قبيل اعتراض و اقامه دعوي در مهلت قانوني و همچنين زماني که شرايط اسناد در صدور رعايت شده باشد محکمه قرار تامين خواسته را بدون اخذ خسارت احتمالي صادر خواهد کرد در غير اين صورت با اخذ خسارت احتمالي نسبت به آن اقدام خواهد کرد. اين نکته درباره چک نيز بررسي خواهد شد که با توجه به اين که چک ويژگي خاصي دارد، با در نظر گرفتن آن ويژگي بررسي خواهد شد. از طرفي اين نکته که ماده ۲۹۲ ق. ت و ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م نيز درباره چک قابل اعمال است يا خير؟ در اين راستا ابتدا مقدمه اي ذکر خواهد شد و سپس موضوع از ديدگاه هاي مختلفي همچون دکترين رويه قضايي و نظريات اداره حقوقي بررسي مي شود.