مقاله تحليل متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار ارتباطي کشاورزان دامدار ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار ارتباطي کشاورزان دامدار ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزان دامدار
مقاله رفتار ارتباطي
مقاله منبع اطلاعاتي
مقاله انتقال فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سوختانلو مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه تحليل متغيرهاي تاثيرگذار بر رفتار ارتباطي کشاورزان دامدار در ايران بوده که در چهار استان و به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري مطالعه شامل همه کشاورزان دامداري است که حداقل داراي يک واحد دامي بوده و در مناطق روستايي استان هاي آذربايجان شرقي، مازندران، گلستان و فارس زندگي مي کنند. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي چند مرحله اي بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۱۲۰۰ نفر از کشاورزان دامدار تعيين گرديد. گردآوري داده ها با کمک پرسشنامه از پيش آزمون شده انجام گرفت، که اعتبار آن توسط آلفاي کرونباخ (a=0.81) تاييد گرديد. مطابق يافته ها، کشاورزان دامدار با سطح تحصيلات بالاتر، ترجيح مي دهند اطلاعات مورد نياز خود را به جاي مروجان از محققان مربوطه کسب نمايند. برخلاف تحقيقات قبلي نقش برنامه هاي راديو-تلويزيوني بر رفتار ارتباطي کشاورزان بسيار ناچيز بوده و ميزان شرکت در دوره هاي آموزشي و ترويجي، بيشترين متغير اثرگذار بر عامل ارتباط کشاورزان دامدار با مروجان و محققان بوده است.