مقاله تحليل محتواي طرح هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کرمانشاه بر اساس توصيفگرهاي (MeSH) در سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي طرح هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کرمانشاه بر اساس توصيفگرهاي (MeSH) در سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح پژوهشي
مقاله تحليل محتوا
مقاله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: مخصوصي شراره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمالكي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحليل محتوا به منظور شناسايي، تحليل و ضبط محتواي منابع چاپي و غير چاپي استفاده مي شود. هدف اين ۷۰ و گرايش موضوعي پژوهش ها بر اساس فهرست درختي – پژوهش تعيين ويژگي ها، گرايش هاي موضوعي در سال هاي ۸۶ سرعنوان موضوعي پزشکي بود.
روش بررسي: روش پژوهش پيمايش توصيفي و تحليل محتوا ست. جامعه مورد مطالعه ۳۶۹ طرح پژوهشي است که در ۱۳۸۶-۱۳۷۰ اجرا شده اند را مورد بررسي قرار مي دهد و گزارش نهايي آن ها تا پايان سال ۱۳۸۶ تصويب شده است. در اين بررسي از سر شماري استفاده شده است. داده هاي مورد نياز از طريق فرم اطلاعاتي گردآوري شده است. واحد ثبت، مضمون و مفاهيم واژه هاي مندرج در عنوان، چکيده و کليد واژه هاي طرح است. براي رمزگذاري، از نماد حرفي عددي استفاده شده است. نماد مشخص کننده موقعيت اصطلاح در فهرست درختي است. مقوله هاي موضوعي با توجه به شماره هاي فهرست درختي اصطلاحات پذيرفته شده، تعيين شده اند. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است.
يافته ها: در اين دوره ۱۶ ساله ۲۳٫۳ درصد پژوهش هاي انجام شده در زمينه مقوله اصلي بيماري ها مي باشد. مقوله «داروها و ترکيبات شيميايي»با ۲۱٫۴ درصد و مقوله «فنون تجزيه ايي، تشخيصي و درماني و تجهيزات» با ۱۶٫۸ درصد اولويت هاي دوم و سوم موضوع پژوهش را دارند. مقوله اصلي بيماري ها در بين مقاطع مختلف تحصيلي ۲۲٫۸ درصد، رتبه علمي ۲۳٫۳ درصد، جنسيت ۲۳٫۳ درصد، و محل کار ۲۳٫۱ درصد همواره بالاترين سهم را داشته است.
نتيجه گيري: به طور کلي تمرکز پژوهش ها بر روي موضوع هاي مرتبط با روش هاي تشخيصي، درماني و بيماري ها مي باشد. توصيه مي شود به منظور مديريت محتوايي و هدفمند کردن موضوع پژوهش نظر سنجي هايي به عمل آيد.