مقاله تحليل محتواي مقالات مجلات تخصصي کتابداري و اطلاع رساني درباره ترويج کتابخواني و کتابخانه هاي کودکان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي مقالات مجلات تخصصي کتابداري و اطلاع رساني درباره ترويج کتابخواني و کتابخانه هاي کودکان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله نشريات تخصصي کتابداري و اطلاع رساني
مقاله کتابخواني
مقاله کتابخانه هاي کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان راد مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تحليل محتواي مقالات با موضوع «ترويج کتابخواني» و «کتابخانه هاي کودکان» در مجلات تخصصي کتابداري و اطلاع رساني (منتشر شده در سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷) انجام شده است.
روش: در اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمام مجلات تخصصي کتابداري و اطلاع رساني است که شامل ۷ عنوان نشريه مي باشد.
يافته ها: بررسي تعداد کل مقالات منتشر شده توسط نشريات تخصصي کتابداري و اطلاع رساني نشان داد که ۱۴۲۹ عنوان مقاله در طي سال هاي پژوهش در اين نشريات منتشر شده که ۵۲ عنوان از مقالات (۳٫۶ درصد) به موضوع ترويج کتابخواني و ۲۷ عنوان از مقالات (۱٫۸ درصد) به موضوع کتابخانه هاي کودکان پرداخته اند که از اين بين ۷۵ مقاله (۹۴٫۹ درصد) تاليف و ۴ مقاله (۵٫۱ درصد) ترجمه است. از مجموع مقالات مرتبط با مقوله هاي کتابخواني و کتابخانه هاي کودکان در نشريات تخصصي حوزه کتابداري و اطلاع رساني، ۳۷ مقاله (۴۶٫۸ درصد) پژوهشي، ۲۱ مقاله (۲۶٫۶ درصد) تحليلي، ۲ مقاله (۲٫۵ درصد) مروري و ۱۹ مقاله (۲۴٫۱ درصد) گردآوري مي باشد.
اصالت/ارزش: توجه به موضوع کتابخواني و کتابخانه هاي کودکان از مسایل مهم در رشته کتابداري و اطلاع رساني است که فقدان آثار پژوهشي در موضوعاتي از اين دست بيانگر توجه اندک به آن مي باشد و پژوهش حاضر از اين جهت حایز اهميت است.