مقاله تحليل محتواي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي تهران شمال، علوم و تحقيقات تهران، علوم و تحقيقات اهواز و همدان در سال هاي ۱۳۷۲-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي تهران شمال، علوم و تحقيقات تهران، علوم و تحقيقات اهواز و همدان در سال هاي ۱۳۷۲-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله پايان نامه ها
مقاله كتابداري و اطلاع رساني
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدين سيدمهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسي وضعيت محتواي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و اطلاع رساني موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي تهران شمال، علوم و تحقيقات تهران، علوم و تحقيقات اهواز و همدان به منظور تعيين سير موضوعي در هر مقوله در طي سال هاي ۱۳۷۲– ۱۳۸۶ و تعيين تعداد پايان نامه ها به تفكيك دانشگاه ها، سال نگارش، جنسيت، صفحه، روش شناسي پژوهش و وضعيت استنادها مي باشد. روش پژوهش تحليل محتوا است كه با استفاده از سياهه وارسي، گردآوري اطلاعات صورت گرفت. جامعه آماري پايان نامه هاي مورد بررسي شامل ۵۲۴ پايان نامه مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بيشترين تعداد پايان نامه ها مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و كمترين آنها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان بوده و ميانگين صفحات پايان نامه ها در سال هاي مورد بررسي بيشتر بين ۱۰۷ – ۱۳۷ صفحه است. بر اساس جنسيت، تعداد پايان نامه هاي نگارش شده توسط زنان دو برابر مردان است و روش پيمايشي بيشتر از ساير روش ها استفاده شده است. پر استفاده ترين ابزار گردآوري اطلاعات در پايان نامه ها، پرسشنامه و آمار توصيفي پركاربرد ترين روش آماري در پايان نامه هاي مورد بررسي است. نرم افزار اس پي اس اس بيشترين روش تجزيه و تحليل اطلاعات بوده و ميانگين استنادها در پايان نامه ها ۷۰/۳۹ درصد و نسبت استفاده از منابع فارسي به كل منابع ۰۶/۷۰ درصد و نسبت استفاده از منابع لاتين به كل منابع ۹۴/۲۹ درصد است. در پايان نامه ها مقوله «كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني» بيش از ساير مقوله ها و مقوله «حفاظت و نگهداري» از همه كمتر بكار گرفته شده است.