مقاله تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي کشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي کشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه جامع علمي کشور
مقاله ره نگاشت علم و فناوري
مقاله تحليل محتوا
مقاله ارزيابي ره نگاشت
مقاله توسعه علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرصالحي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرصالحي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است: نخست اين که ساختار کلان مفهومي نقشه جامع علمي کشور چيست و دوم چه مولفه هايي براي ارزيابي اين سند پيشنهاد مي شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدي مطالعه اسنادي است. يافته هاي تحليل محتوا بيانگر تاکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگي خاص ارزش هاي فرهنگي، ديني و ايدئولوژيک در مقابل ارزش هاي علمي و فناورانه و حرفه اي است.
هم چنين يافته هاي اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمي و فناوري (با ۲۳/۳۸ درصد)، مفاهيم اقتصادي (با ۰۸/۱۶درصد) و مفاهيم مديريتي (با ۷/۱۴درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومي پيش نويس نقشه ايفا مي کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختي، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگي، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهي، رتبه هفتم مفاهيم سياسي و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقي قرار دارند.
در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادي ۱۸ مولفه در قالب يک الگو براي ارزيابي نقشه جامع علمي کشور تدوين و پيشنهاد شده است.