مقاله تحليل مخازن استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهاي مکانيکي و حرارتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تحليل مخازن استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهاي مکانيکي و حرارتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد هدفمند
مقاله مخزن استوانه اي
مقاله روش اجزا محدود
مقاله بارگذاري مکانيکي
مقاله بارگذاري حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان طاها

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به تحليل استاتيکي مخازن استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهاي مکانيکي و حرارتي متقارن محوري پرداخته شده است. توزيع خواص مکانيکي مواد در راستاي ضخامت پيوسته و به صورت تابع توزيع تواني در نظر گرفته شده است. براي حل معادلات از روش اجزا محدود دو بعدي استفاده شده است. به منظور دستيابي به مدل اجزا محدود دقيق استوان با توزيع پيوسته و دلخواه خواص مکانيکي در راستاي ضخامت و اجتناب از محدوديت در نسبت شعاع به ضخامت، المان خاص تعريف شده است. بارگذاري مکانيکي به صورت فشار داخلي در استوانه دو سر گيردار و بارگذاري حرارتي به صورت اختلاف دما در راستاي ضخامت استوانه دو سر تکيه گاه ساده در نظر گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد که توزيع تنش در مخازن استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند، به نوع مواد و نحوه توزيع خواص آن وابسته است که مي توان از آنها براي کنترل توزيع تنش و دما استفاده شود.