مقاله تحليل مدل کنترل موجودي “مقدار اقتصادي توليد” با دريافت هاي چندگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱ در مجازي از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تحليل مدل کنترل موجودي “مقدار اقتصادي توليد” با دريافت هاي چندگانه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل EPQ
مقاله تحويل چندگانه
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسنديده سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عالم تبريز اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل “مقدار اقتصادي توليد” (EPQ)، يکي از مدل هاي کلاسيک کنترل موجودي است که به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. مدل EPQ فرضيات متفاوتي دارد که استفاده آن را در شرايط واقعي محدود مي کند. مقاله حاضر به توسعه اين مدل مي پردازد و فرض تحويل سفارش با نرخ ثابت و پيوسته را درنظر نمي گيرد و فرض مي کند که سفارش را مي توان به صورت بسته هاي چندتايي تحويل گرفت. در شرايط جديد، هزينه هاي EPQ محاسبه و مدل سازي جديد ارايه مي شود. هم چنين براي محاسبه مقدار بهينه سفارش نيز يک الگوريتم ارايه مي شود.