مقاله تحليل مرحله پرشدن در فرايند قالبگيري انتقالي رزين با پوسته قالب منعطف به کمک خلا با احتساب اثرات لوله تزريق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تحليل مرحله پرشدن در فرايند قالبگيري انتقالي رزين با پوسته قالب منعطف به کمک خلا با احتساب اثرات لوله تزريق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند قالبگيري انتقالي رزين به کمک خلا
مقاله پوسته قالب منعطف
مقاله قطعات طويل کامپوزيتي
مقاله لوله تزريق رزين
مقاله کسر حجمي الياف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادشكريه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آتشي پور سيدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند قالبگيري انتقالي رزين که زير مجموعه دسته وسيع تر قالبگيري مايعي است، از جمله فرايندهاي مهم توليد کامپوزيت هاي پليمري محسوب مي شود. به منظور بهبود اين فرايند و افزايش کيفيت توليد، تاکنون روش هاي اصلاحي متنوعي ارايه شده که يکي از مهمترين آنها فرايند قالبگيري انتقالي رزين به کمک خلا با پوسته قالب منعطف مي باشد. به دليل انعطاف پذيري پوسته قالب، جريان رزين داخل قالب سبب فشردگي الياف پيش شکل داده شده و تغيير ضخامت آن مي شود. اين پديده بر تمامي پارامترهاي فرايند تاثير مي گذارد. به منظور دستيابي به نتايج واقعي تر و مدل سازي دقيق فرايند در مرحله پر شدن، در اين مقاله معادلات حاکم بر مرحله پرشدن قالب هاي طويل، با احتساب اثرات انعطاف پذيري پوسته قالب و الياف پيش شکل داده شده و همچنين افت اصطکاکي و گرانشي لوله تزريق بصورت تحليلي حل شده است. سپس، نتايج عددي حاصل از تحليل حاضر با مدل هاي قبلي و آزمايشات موجود در اين زمينه مورد مقايسه قرار گرفته و برخي از نتايج سودمند ارايه شده است. نتايج بدست آمده نشان دهنده بهبود مدل سازي فرايند نسبت به مدل هاي قبلي و همخواني بهتر با نتايج تجربي مي باشد. همچنين، نشان داده شده که صرف نظر کردن از لوله تزريق در مدل سازي فرايند قالبگيري انتقالي رزين با پوسته قالب منعطف، در مقايسه با فرايند قالبگيري انتقالي رزين با قالب هاي ستني از خطاي بيشتري برخوردار خواهد بود.