مقاله تحليل مزيت نسبي نباتات صنعتي در استان گلستان: مطالعه موردي پنبه، سويا و کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحليل مزيت نسبي نباتات صنعتي در استان گلستان: مطالعه موردي پنبه، سويا و کلزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله استان گلستان
مقاله نباتات صنعتي
مقاله هزينه منابع داخلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبيار نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش هزينه منابع داخلي، مزيت نسبي استان گلستان در توليد نباتات صنعتي شامل پنبه، کلزا و سويا مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج، استان گلستان در توليد پنبه ديم و کلزا آبي داراي مزيت نسبي، اما در توليد سويا آبي فاقد مزيت نسبي بوده و در توليد سويا ديم ،کلزا ديم و پنبه آبي در نقطه سر به سر مزيت نسبي عمل مي کند. بر اساس نتايج تحليل حساسيت، مزيت استان گلستان در توليد پنبه ديم و کلزا آبي پايدار نبوده و شکننده است و کاهش اندک عملکرد در واحد سطح و قيمت جهاني آن ها مي تواند اين مزيت را از اقتصاد کشاورزي استان سلب نمايد، هم چنين حساسيت عدم مزيت نسبي توليد سويا آبي اندک است. اين بدان معناست که دستيابي به مزيت نسبي در توليد سويا آبي مستلزم افزايش شايان توجه عملکرد و يا قيمت جهاني آن خواهد بود.