مقاله تحليل مزيت نسبي و ساختار بازار صادرات جهاني پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تحليل مزيت نسبي و ساختار بازار صادرات جهاني پسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله ساختار بازار
مقاله صادرات
مقاله مزيت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي قادر
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور کاهش آسيب پذيري اهداف توسعه اقتصادي، گسترش صادرات غيرنفتي و تنوع بخشيدن به درآمدهاي صادراتي کشور ضرورت دارد. نظر به اهميت محصول پسته در صادرات غيرنفتي کشور پژوهش حاضر با هدف تعيين مزيت نسبي و تحليل ساختار بازار صادرات جهاني پسته صورت پذيرفته است. دوره مورد مطالعه اين تحقيق سال هاي ۲۰۰۶- ۲۰۰۲ را شامل مي شود. به منظور تعيين مزيت نسبي کشورهاي صادرکننده پسته از دو شاخص مزيت نسبي آشکار شده و مزيت نسبي آشکار شده متقارن و براي تبيين ساختار بازار صادرات جهاني پسته از شاخص هاي هرفيندال و نسبت تمرکز استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که از بين کشورهاي صادرکننده پسته تنها کشورهاي لوکزامبورگ، آمريکا، سوريه، هلند، قبرس، اسلواکي، يونان و اردن داراي مزيت نسبي در صادرات پسته مي باشند. به علاوه نتايج حاصل از شاخص مزيت نسبي بيانگر اختلاف فراوان مزيت نسبي صادراتي کشور ايران نسبت به ساير کشورهاي صادرکننده پسته مي باشد اما اين مزيت نسبي طي سالهاي مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. هم چنين هر چند که کشور ايران به عنوان بنگاه مسلط ۶۰ درصد از صادرات جهاني پسته را در اختيار دارد ولي برخلاف انتظار از قيمت صادراتي مناسبي برخوردار نمي باشد. بدين ترتيب در راستاي تقويت و تثبيت شاخص محصول پسته ايران توصيه مي گردد با در پيش گرفتن سياست تنوع صادرات، به تدريج از ميزان تمرکز کشور به تعدادي بازار محدود و سنتي کاسته شود.