مقاله تحليل مستندات قرآني حيطه مديريت بانوان با تاکيد بر سه رويکرد انديشه اجتماعي ديني (عنوان عربي: إدارة المرأة دراسة الأدلة القرآنية للاتجاهات الثلاثة في حقل الفکر الاجتماعي الديني فيما يتعلق بها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليل مستندات قرآني حيطه مديريت بانوان با تاکيد بر سه رويکرد انديشه اجتماعي ديني (عنوان عربي: إدارة المرأة دراسة الأدلة القرآنية للاتجاهات الثلاثة في حقل الفکر الاجتماعي الديني فيما يتعلق بها)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بانوان
مقاله سنت گرايي اسلامي
مقاله تجددگرايي اسلامي
مقاله تمدن گرايي اسلامي
مقاله مصلحت
مقاله انتظار از زن
مقاله استعداد (كليد واژه عربي: التقليدية الإسلامية
مقاله التجددية الإسلامية
مقاله الحضارية الإسلامية
مقاله المصلحة
مقاله الانتظار من المرأة
مقاله قدرات المرأة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اسماعيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
مديريت زنان بر اساس بازيابي مستندات قرآني با سه رويکرد انديشه اجتماعي ديني «سنت گرايي اسلامي»، «تجدد گرايي اسلامي» و «تمدن گرايي اسلامي» در تعبير نگاه حداقلي، حداکثري و متعادل به مساله مصلحت، مي انجامد.
ادعاي اين مقاله آن است که شالوده قرآني اين ديدگاه ها همگي مبتني بر مصلحت است اما از آنجا که مصلحت مقوله اي کيفي است و معيارهاي قطعي و روشن در خصوص اندازه گيري آن وجود ندارد و از طرفي عوامل گوناگوني در تبيين آن دخالت دارند اين موارد منجر به بروز ديدگاه هاي متفاوت در اين مقوله  شده است.
تلاش آن است که با لحاظ موارد پيش گفته، در پرتو گفتمان قرآني به بررسي و ارزيابي ماهيت و قلمرو مصلحت، در خصوص مديريت زنان پرداخته شود.