مقاله تحليل مضموني طرح و نقش در سفالينه ها، نسخ مصور و نقاشي هاي ديواري فاطميان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تحليل مضموني طرح و نقش در سفالينه ها، نسخ مصور و نقاشي هاي ديواري فاطميان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاطميان
مقاله عقايد شيعي
مقاله مضمون و محتوا
مقاله هنرهاي تزييني و تجسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشكيل دولت فاطمي موفقيت آميزترين دستاورد سياسي شيعه اسماعيلي بوده است. تقريبا همزمان با شكل گيري اين دولت در شمال آفريقا، دولت آل بويه در ايران در حال تكوين بود. روابط اين دو سلسله شيعه، حسنه و در خور توجه بوده است. سلسله فاطمي در سال توسط تشكيلات بسيار پيشرفته فكري و اجتماعي به نام نهضت اسماعيليه كه خود بخشي از مذهب تشيع بود، شكل گرفت. اين حكومت شيعه مذهب در غرب دنياي اسلام سبب شكوفايي انواع هنرها، صنايع، رونق اقتصادي و پيشرفت فرهنگي بسياري شد.
از جمله اين هنرها، هنر نگارگري است. هنرمند دوره فاطمي، هم بر زمينه حساس كاغذ و هم بر زمينه سرد و بي روح ديوارها و همچنين بر روي سفالينه ها، روح آفريني و نقش آفريني كرده است.
موضوع مورد بررسي در اين مقاله با تاكيد بر هنرهاي مصور و نگارگري بر اساس مضامين درباري، (شامل موضوعات غنايي، خلفا و زندگي درباري و …)، مضامين نمادين، اجتماعي و جنگ و شكار طبقه بندي شده است.
اين بررسي مضموني بر نمونه آثار سفالينه، نقاشي هاي ديواري و تك برگ هاي آسيب ديده نسخ مصور صورت گرفته است. آنچه همواره مورد نظر هنرمندان فاطمي بوده، بهره گيري از مضامين دنيوي و تجسم دقيق تر محتواي اثر و نوعي طبيعت گرايي در آثار بوده است.
اهداف مقاله:
۱- دستيابي به پيامد عقايد شيعي فاطميان بر هنرهاي تزييني و تجسمي آن ها
۲- شناسايي مضامين آثار مصور و منقوش دوره فاطمي
سوالات مقاله:
۱- آيا تعصبات و گرايش مذهبي خلفاي فاطمي بر نوع نقوش هنرهاي تزييني و تجسمي آن ها تاثيري داشته است؟
۱- آثار مصور و منقوش هنرهاي فاطميان داراي چه مضاميني هستند؟