مقاله تحليل مقايسه اي کارايي بخش صنايع بزرگ در استانهاي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل مقايسه اي کارايي بخش صنايع بزرگ در استانهاي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي فني
مقاله کارايي مقياسي
مقاله روش تحليل پوششي داده ها
مقاله عملکرد
مقاله صنايع کارخانه اي
مقاله بازدهي نسبت به مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي پور نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله تخمين و مقايسه کارايي فني در بخش صنايع کارخانه اي (بزرگ) در استانهاي ايران، در سالهاي ۸۱-۱۳۷۰، است. براي اين منظور از روش تحليل (پوششي) داده ها استفاده شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر اين است که ميانگين سطح کارايي فني در صنايع کارخانه اي در اين دوره برابر با ۰٫۶۱ بوده است. از لحاظ عملکرد نيز تفاوتهاي مهمي در بين برخي از استانها وجود داشته است. بالاترين ميزان کارايي به استان تهران و پايين ترين آن نيز به استان سيستان و بلوچستان تعلق داشته است.
به طور کلي، به لحاظ ميزان کارايي فني، محاسبه شده استانهاي تهران، گلستان، اصفهان، کرمان و خوزستان، به ترتيب، در رده هاي بالا و در مقابل استانهاي سيستان و بلوچستان، کردستان، سمنان، گيلان و ايلام در رده هاي پايين قرار داشته اند.
گفتني آنکه، بر اساس نتايج اين تحقيق، استانهاي هرمزگان و بوشهر، با وجود، اينکه صنايع آنها از امکانات توليدي نسبتا کمتري بهره مند بوده اند، در مقايسه با استانهاي بزرگ صنعتي، نظير تهران، اصفهان و مرکزي در دوره بررسي، به طور متوسط، از ميزان رشد کارايي فني بالاتري برخوردار بوده اند.
در مجموع، بر اساس نتايج اين تحقيق مهمترين توصيه سياستي اين است که افزايش کارايي در اين بخش از طريق توانمند سازي مديريت اقتصادي بنگاههاي صنعتي و تخصيص بهينه عوامل توليدي، فرصت مناسبي را در جهت نيل به هدف رشد و توسعه صنعتي کشور فراهم خواهد آورد. اين خود مستلزم داشتن رويکردي تازه و تلاشي همه جانبه و منسجم از سوي نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي در اين زمينه است.