مقاله تحليل مميزي غيرخطي انعطاف پذير با استفاده از رگرسيون ناپارامتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحليل مميزي غيرخطي انعطاف پذير با استفاده از رگرسيون ناپارامتري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل مميزي
مقاله تحليل مميزي انعطاف پذير
مقاله رگرسيون ناپارامتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده درودي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هومان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل مميزي براي رده بندي يک شي يا گروهي از اشيا به يکي از دو يا چند گروه متمايز معلوم يا نامعلوم مورد استفاده قرار مي گيرد. در پژوهش هاي علمي براي رده بندي، اغلب از توابع مميز خطي يا درجه دوم فيشر استفاده مي شود. اما در اين مقاله روشهايي غيرخطي بر اساس دو روش رگرسيون  ناپارامتري تحت عناوين اسپلاين رگرسيوني انطباقي چند متغيره و مدل انطباقي جمعي براي رده بندي گروه ها معرفي شده و با استفاده از يک مطالعه شبيه سازي نحوه بکارگيري آنها بررسي و متوسط نرخ خطاي آنها با روشهاي متداول مورد مقايسه قرار گرفته است.